10740: Finansregnskap overfor utlandet, transaksjoner. Kvartalstall. Løpende priser (mill. kr) 2005K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fordringer og gjeld Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

funksjon/objekt/sektor

Totalt 149 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Linda Wietfeldt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 48
lwi@ssb.no

Måleenhet
Finansregnskap:
mill. kr
Referansetid
Finansregnskap:
Slutten av kvartalet
Pristype
Finansregnskap:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omlegging av en viktig kilde: Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er endret og tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) f.o.m. 1. januar 2018. Dette påvirker beregningen og klassifiseringen av enkelte objekter. Det er noe usikkerhet knyttet til kvaliteten på dataene etter omleggingen. Datagrunnlaget editeres løpende og det kan komme flere revisjoner ved neste publisering i mars 2019.
funksjon/objekt/sektor
Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF). Tilsvarende har objekt 3.4.7 (Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)) kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)

Brukerveiledning for statistikkbanken