Miljøøkonomiske virkemidler

Til toppen

10645: Miljøavgifter, etter type avgift (mill. kr) 1995 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 25

avgiftstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Miljøavgifter, i alt , Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt , ¬ CO2-avgift ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken