Til toppen

10644: Finansregnskap overfor utlandet, beholdninger. Etter funksjon, objekt og sektor. Kvartalstall (mill. kr) 2012K1 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 36

fordringer og gjeld

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3 SUM TOTAL , 3.1 Direkteinvesteringer , 3.1.1 Aksjer, andeler og annen egenkapital ,

Valgt 0 av totalt 145

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Transaksjoner i finansielle derivater inngår i annen kapital under andre finansinvesteringer. Det er betydelig usikkerhet i transaksjonstallene for dette objektet. Dette skyldes usikkerhet knyttet til beregningsmetodene for derivater.

funksjon / objekt / sektor

3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR)

Objekt 3.4.7 Gjeld - Spesielle trekkrettigheter (SDR) har kun tall på gjeldssiden da dette er Norges Banks gjeld til Det internasjonale valutafondet (IMF)

3.5 Internasjonale reserver

Funksjon 3.5 (Internasjonale reserver) med underliggende objekter har kun beløp på fordringssiden da dette er Norges Banks fordringer overfor Det internasjonale valutafondet (IMF).

Brukerveiledning for statistikkbanken