Bruk av IKT i offentlig sektor

10619: Statlige virksomheter. IKT-strategier (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

status for strategi Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.05.2017
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Har oppdatert IKT-strategi:
prosent
Virksomhetsarkitektur:
prosent
IKT-infrastruktur:
prosent
Informasjonssikkerhet:
prosent
Elektroniske tjenester for innbyggere:
prosent
Elektroniske tjenester for næringslivet:
prosent
E-Handel:
prosent
Elektronisk samhandling med statlige virksomheter:
prosent
Elektronisk samhandling med privat næringsliv:
prosent
Bruk av Grønn IKT:
prosent
Universell utforming:
prosent
Referansetid
Virksomhetsarkitektur:
1. kvartal
IKT-infrastruktur:
1. kvartal
Informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Elektroniske tjenester for innbyggere:
1. kvartal
Elektroniske tjenester for næringslivet:
1. kvartal
E-Handel:
1. kvartal
Elektronisk samhandling med statlige virksomheter:
1. kvartal
Elektronisk samhandling med privat næringsliv:
1. kvartal
Bruk av Grønn IKT:
1. kvartal
Universell utforming:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andeler fordelt på IKT-strategier er prosentandel av de som har oppdatert IKT-strategi. IKT-strategien er en offisiell, skriftlig plan og er oppdatert i løpet av de siste fire år.

Brukerveiledning for statistikkbanken