Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10619: Statlige virksomheter. IKT-strategier (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2017
Sist endret
09.05.2017
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Har oppdatert IKT-strategi:
prosent
Virksomhetsarkitektur:
prosent
IKT-infrastruktur:
prosent
Informasjonssikkerhet:
prosent
Elektroniske tjenester for innbyggere:
prosent
Elektroniske tjenester for næringslivet:
prosent
E-Handel:
prosent
Elektronisk samhandling med statlige virksomheter:
prosent
Elektronisk samhandling med privat næringsliv:
prosent
Bruk av Grønn IKT:
prosent
Universell utforming:
prosent
Referansetid
Virksomhetsarkitektur:
1. kvartal
IKT-infrastruktur:
1. kvartal
Informasjonssikkerhet:
1. kvartal
Elektroniske tjenester for innbyggere:
1. kvartal
Elektroniske tjenester for næringslivet:
1. kvartal
E-Handel:
1. kvartal
Elektronisk samhandling med statlige virksomheter:
1. kvartal
Elektronisk samhandling med privat næringsliv:
1. kvartal
Bruk av Grønn IKT:
1. kvartal
Universell utforming:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
status for strategi
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

status for strategi
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andeler fordelt på IKT-strategier er prosentandel av de som har oppdatert IKT-strategi. IKT-strategien er en offisiell, skriftlig plan og er oppdatert i løpet av de siste fire år.

Brukerveiledning for statistikkbanken