Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10611: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Mangel på politisk vilje/klare mål:
prosent
Mangel på engasjement hos ledelsen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
prosent
Mangel på kvalifiserte leverandører:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med elektronisk forvaltning:
prosent
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
Intern motstand mot bruk av IKT:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Manglende viten om implementering i virksomheten:
prosent
Manglende utbytte for virksomheten:
prosent
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
prosent
Opplevd manglende kompetanse i virksomheten:
prosent
Manglende tilgang på data med tilstrekkelig kvalitet:
prosent
Avhengig av utvikling hos andre virksomheter:
prosent
Referansetid
Mangel på politisk vilje/klare mål:
1. kvartal
Mangel på engasjement hos ledelsen:
1. kvartal
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
1. kvartal
Mangel på felles standarder for datautveksling:
1. kvartal
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
1. kvartal
Mangel på kvalifiserte leverandører:
1. kvartal
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med elektronisk forvaltning:
1. kvartal
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
1. kvartal
Intern motstand mot bruk av IKT:
1. kvartal
IKT-utgifter høyere enn forventet:
1. kvartal
Manglende viten om implementering i virksomheten:
1. kvartal
Manglende utbytte for virksomheten:
1. kvartal
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
1. kvartal
Opplevd manglende kompetanse i virksomheten:
1. kvartal
Manglende tilgang på data med tilstrekkelig kvalitet:
1. kvartal
Avhengig av utvikling hos andre virksomheter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
grad av hindring
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

grad av hindring
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken