Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10610: Bruk av sosiale medier, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2012 - 2019
Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Bruker sosiale medier:
prosent
Nettsamfunn (Facebook, LinkedIn, o.a.):
prosent
Mikroblogger (Twitter o.a.):
prosent
Internettjenester for innholdsdeling (YouTube, Flickr, o.a.):
prosent
Digitale dugnadsarenaer (wikier o.a.):
prosent
Blogg på virksomhetens nettsider:
prosent
Andre sosiale medier:
prosent
Referansetid
Bruker sosiale medier:
1. kvartal
Nettsamfunn (Facebook, LinkedIn, o.a.):
1. kvartal
Mikroblogger (Twitter o.a.):
1. kvartal
Internettjenester for innholdsdeling (YouTube, Flickr, o.a.):
1. kvartal
Digitale dugnadsarenaer (wikier o.a.):
1. kvartal
Blogg på virksomhetens nettsider:
1. kvartal
Andre sosiale medier:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andel brukere per medietype er beregnet av antall statlige virksomheter.

Brukerveiledning for statistikkbanken