Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10609: Bruk av nettskytjenester, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2012 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Nettskybrukere:
prosent
Referansetid
Nettskybrukere:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tjenestetype
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

tjenestetype

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel
sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andel brukere per tjenestetype er beregnet av andelen som bruker en eller flere nettskytjenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken