Landsskogtakseringen

Til toppen

10605: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) 2008-2012 - 2015-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

livsmiljø

Omfatter de viktigste livsmiljøene for sårbare og truede arter i skog.