10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn 2008 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring

Totalt 22 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.08.2016
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
kgi@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (1000 personer):
1000 personer
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader per utførte timeverk (kr):
kr
Referansetid
Sysselsatte personer (1000 personer):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader per utførte timeverk (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken