Skatt for personer

10566: Lønn og honorarer for bosatte personer 17 år og eldre med beløp, etter desilfordelt lønn og honorar 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

desil

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
kr
Grenseverdi (kr):
kr
Andel av totale utbetalinger (prosent):
prosent
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnittlig lønn og honorarer (kr):
31.12.
Grenseverdi (kr):
31.12.
Andel av totale utbetalinger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

.

Brukerveiledning for statistikkbanken