Til toppen

10511: Godstransport med jernbane, etter transporttype og vareslag 2011 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

transporttype


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Jordbruks- jakt- eller skogbruksprodukter, fisk og andre fiskeprodukter , 02 Kull og lignitt, råolje og naturgass , 03 Malm og andre produkter fra bryting og utvinning, torv, uran og thorium ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2012-2016 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken