Allmennlegetjenesten

Til toppen

10313: Innvandreres legevaktkonsultasjoner, etter alder og landbakgrunn 2012 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
landbakgrunn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken