Allmennlegetjenesten

Til toppen

10312: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og innvandringskategori 2012 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
innvandringskategori

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken