Allmennlegetjenesten

Til toppen

10310: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og kjønn 2012 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-5 år , 6-15 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken