Regnskap for private barnehager

Til toppen

10144: Gjennomsnittlig timepris for barnehageplass i private barnehager, etter barnehagetype og alder (kr) (F) 2012 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
barnehagetype
Må velges *
alder
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgfri variabel

barnehagetype

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kombinerte familie-/ordinære barnehager er ikke tatt med.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken