Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

09928: Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar, etter avdelingstype (K) (avslutta serie) 2009 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 433 Valgte

Søk

avdelingstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar:
plassar
Referansetid
Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Plasstallet er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser.
2016-tall oppdatert 15.6.2018.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken