Skatt for personer

09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie) 2010 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

tettsted Velg minst en verdi

Totalt 48 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2013
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Antall bosatte personer:
personer
Bruttoinntekt (gjennomsnitt):
kr
Bruttoinntekt (median):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (gjennomsnitt):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (median):
kr
Pensjonsgivende inntekt (gjennomsnitt):
kr
Pensjonsgivende inntekt (median):
kr
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt):
kr
Skattepliktig bruttoformue (median):
kr
Gjeld (gjennomsnitt):
kr
Gjeld (median):
kr
Utlignet skatt (gjennomsnitt):
kr
Utlignet skatt (median):
kr
Referansetid
Antall bosatte personer:
31.12.
Bruttoinntekt (gjennomsnitt):
31.12.
Bruttoinntekt (median):
31.12.
Alminnelig inntekt etter særfradrag (gjennomsnitt):
31.12.
Alminnelig inntekt etter særfradrag (median):
31.12.
Pensjonsgivende inntekt (gjennomsnitt):
31.12.
Pensjonsgivende inntekt (median):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (median):
31.12.
Gjeld (gjennomsnitt):
31.12.
Gjeld (median):
31.12.
Utlignet skatt (gjennomsnitt):
31.12.
Utlignet skatt (median):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser.

Brukerveiledning for statistikkbanken