Skatt for personer

09838: Skatteverdi av bolig, etter primær/sekundærbolig og eiers alder (K) 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

primær-/sekundærbolig Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer med skatteverdi:
personer
Gjennomsnittlig skatteverdi:
kr
Median skatteverdi:
kr
Referansetid
Personer med skatteverdi:
31.12.
Gjennomsnittlig skatteverdi:
31.12.
Median skatteverdi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ligningsverdi av primærbolig er satt til 25 prosent av beregnet markedsverdi. I inntektsårene 2010, 2011 og 2012 ble ligningsverdi av sekundærbolig satt til 40 prosent av beregnet markedsverdi. I 2013 steg ligningsverdien av sekundærboliger til 50 prosent av beregnet markedsverdi.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken