Gårdbrukernes inntekter og gjeld

09825: Gjeld og renteutgifter for brukere, etter jordbruksareal i drift 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

jordbruksareal

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Renteutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr):
kr
Gjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig gjeld for brukere (kr):
kr
Brukere i alt:
personer
Brukere med 0-0,09 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 0,1-0,9 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 1-1,9 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 2-3,9 millioner kroner i gjeld:
personer
Brukere med 4 millioner kroner og mer i gjeld:
personer
Referansetid
Renteutgifter i alt (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlige renteutgifter for brukere (kr):
31.12.
Gjeld i alt (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlig gjeld for brukere (kr):
31.12.
Brukere i alt:
31.12.
Brukere med 0-0,09 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 0,1-0,9 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 1-1,9 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 2-3,9 millioner kroner i gjeld:
31.12.
Brukere med 4 millioner kroner og mer i gjeld:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken