Til toppen

09786: Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere 1970 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall fra og med 2019 er foreløpige.
statistikkvariabel
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser (1 000 kr)
Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent
Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Indeks (2010=100)
Ved beregningen av reallønn er nasjonalregnskapets tall for prisvekst i konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner blitt benyttet som deflator.

Brukerveiledning for statistikkbanken