Til toppen

09785: Årslønn, påløpt, etter næring 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

næring

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk, skogbruk og fiske , Bergverksdrift og oljeutvinning ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall fra og med 2019 er foreløpige.
Tallene ble rettet 9. september 2015 kl 14.00

Brukerveiledning for statistikkbanken