Avfall fra byggeaktivitet

Til toppen

09781: Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, etter materialtype og behandling (tonn) 2013 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
materialtype
Må velges *
behandlingsmåte
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

materialtype

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Trevirke , Papir og papp ,

Valgt 0 av totalt 14

behandlingsmåte

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2018
Tall ble rettet 15.4.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken