Avfall fra byggeaktivitet

09781: Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, etter materialtype og behandling (tonn) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

materialtype Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

behandlingsmåte Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.04.2020
Kontakt
Manju Chaudary, Statistisk sentralbyrå
+47 995 80 206
nju@ssb.no

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Avfallsmengde:
tonn
Referansetid
Avfallsmengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

år
2018
Tall ble rettet 15.4.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken