Statistikkbanken kan være ustabil fra kl. 14 i dag onsdag 11. desember pga. vedlikehold. Beklager ulempene dette måtte medføre

Boforhold, levekårsundersøkelsen

09765: Husholdninger, etter boligtype og husholdningstype 1 (prosent) 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type bolig og eierform Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2018
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
knn@ssb.no

Måleenhet
Husholdninger:
prosent
Referansetid
Husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For årgangen 2012 har tallene for 'Antall husholdninger som svarte' og 'Antall leiere' vært byttet om. Dette ble rettet 25.11.2015.
Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.
type bolig og eierform
Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere
12a: 'Bor i leid bolig eid av bedrift/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere' ble endret25.11.2015 til 'Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere'
år
2012
Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken