Kommunehelsetenesta

Til toppen
09750: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter sentralitet, virkeområde og avtaleform (avslutta serie) 1994 - 2016
Sist endret
26.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Legeårsverk i kommunehelsetenesta:
årsverk
Legeårsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Referansetid
Legeårsverk i kommunehelsetenesta:
31.12.
Legeårsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sentralitet
virkeområde
avtaleform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
virkeområde

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
avtaleform

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

virkeområde
Miljøretta helsevern
Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.
Anna førebyggjande arbeid
Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.

Brukerveiledning for statistikkbanken