Kommunehelsetenesta

Til toppen
09749: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta, etter utdanning (avslutta serie) 1994 - 2008
Sist endret
13.06.2013
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Årsverk per 10 000 innbyggjarar 0-5 år:
per 10 000 innbyggjarar 0-5 år
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggjarar 0-5 år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

utdanning

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken