Bruk av IKT i offentlig sektor

09671: Statlige virksomheter. Tilbud av elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

brukere av IT-tjenester Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.09.2013
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Bestille skriftlig materiale:
prosent
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
prosent
Mulighet til å velge elektronisk kommunikasjon:
prosent
Innsending av opplysninger i et elektronisk skjema:
prosent
Innsending av opplysninger i et delvis preutfylt elektronisk skjema:
prosent
Innsynstjenester:
prosent
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
prosent
Betaling med elektronisk faktura:
prosent
Automatisk tilbud basert på informasjon innhentet om brukeren:
prosent
Nedlaste virksomhetens apper:
prosent
Referansetid
Bestille skriftlig materiale:
2. kvartal
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
2. kvartal
Mulighet til å velge elektronisk kommunikasjon:
2. kvartal
Innsending av opplysninger i et elektronisk skjema:
2. kvartal
Innsending av opplysninger i et delvis preutfylt elektronisk skjema:
2. kvartal
Innsynstjenester:
2. kvartal
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
2. kvartal
Betaling med elektronisk faktura:
2. kvartal
Automatisk tilbud basert på informasjon innhentet om brukeren:
2. kvartal
Nedlaste virksomhetens apper:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.
statistikkvariabel
Bestille skriftlig materiale
F. eks. brosjyrer, skjemaer m.m.
Innsending av opplysninger i et delvis preutfylt elektronisk skjema
F.eks. registerbaserte person- eller virksomhetsopplysninger
Innsynstjenester
F.eks. saksbehandlingsstatus.
Innsynstjenester
Hente ut data for virksomheter/privatpersoner
Automatisk tilbud basert på informasjon innhentet om brukeren
F.eks. barnetrygd

Brukerveiledning for statistikkbanken