Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
09670: Statlige virksomheter. Anvendelse av IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2017
Sist endret
09.05.2017
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Elektroniske arkivsystemer:
prosent
Økonomisystemer, integrert for e-innkjøp:
prosent
Virksomhetsspesifikke fagsystemer:
prosent
Systemer som deles med andre virksomheter:
prosent
Referansetid
Elektroniske arkivsystemer:
1. kvartal
Økonomisystemer, integrert for e-innkjøp:
1. kvartal
Virksomhetsspesifikke fagsystemer:
1. kvartal
Systemer som deles med andre virksomheter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Elektroniske arkivsystemer
Lagring av saksopplysninger

Brukerveiledning for statistikkbanken