Bruk av IKT i offentlig sektor

09670: Statlige virksomheter. Anvendelse av IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.05.2017
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Elektroniske arkivsystemer:
prosent
Økonomisystemer, integrert for e-innkjøp:
prosent
Virksomhetsspesifikke fagsystemer:
prosent
Systemer som deles med andre virksomheter:
prosent
Referansetid
Elektroniske arkivsystemer:
1. kvartal
Økonomisystemer, integrert for e-innkjøp:
1. kvartal
Virksomhetsspesifikke fagsystemer:
1. kvartal
Systemer som deles med andre virksomheter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Elektroniske arkivsystemer
Lagring av saksopplysninger

Brukerveiledning for statistikkbanken