Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
09669: Statlige virksomheter. Aktiviteter ved elektroniske innkjøp (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2013
Sist endret
30.09.2013
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Mottak av tilbud, evaluering og tildeling av kontrakt:
prosent
Ordrehåndtering:
prosent
Oversendelse av ordre til leverandør:
prosent
Fakturahåndtering:
prosent
Mottak av elektronisk faktura:
prosent
Referansetid
Mottak av tilbud, evaluering og tildeling av kontrakt:
1. kvartal
Ordrehåndtering:
1. kvartal
Oversendelse av ordre til leverandør:
1. kvartal
Fakturahåndtering:
1. kvartal
Mottak av elektronisk faktura:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Ordrehåndtering
Håndtering via elektronisk bestillingssystem
Oversendelse av ordre til leverandør
Ikke e-post
Fakturahåndtering
Håndtering av inngående faktura
Mottak av elektronisk faktura
Ikke skannede fakturaer

Brukerveiledning for statistikkbanken