Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
09660: Skilsmisser og separasjoner (K) 1966 - 2019
Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Skilsmisser:
skilsmisser
Separasjoner:
separasjoner
Referansetid
Skilsmisser:
31.12.
Separasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
mannens bosted
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 54 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2009 omfatter tallene både ulike og like kjønn, etter mannens eller eldste ektefelles bosted ved hendelsen. Skilsmisser i 1969 er gitt etter kvinnens bosted. Tallene for skilsmisser i perioden 1969-1982 og separasjoner i perioden 1986-1998 kan avvike med et fåtall sammenlignet med tallene som ellers er publisert for skilsmisser og separasjoner på ssb.no. All ett- og to tall er satt til null eller tre for å ivareta personvernet.
Kommunetall publiseres senere på året enn fylkes- og landstall.

Brukerveiledning for statistikkbanken