Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
09659: Inngåtte ekteskap (K) 1966 - 2019
Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Referansetid
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
mannens bosted
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 54 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Etter mannens bostedskommune. Alle ett- og to-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
Fra 2009 er ekteskap mellom personer med likt kjønn medregnet.
Kommunetall publiseres senere på året enn fylkes- og landstall.

Brukerveiledning for statistikkbanken