Næringenes økonomiske utvikling

09608: Informasjonssektoren. Hovedtall, etter sektor (avslutta serie) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

sektor

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.05.2019
Kontakt
Martin Skårerhøgda, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 392
msk@ssb.no

Måleenhet
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Verdiskapning (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Brutto investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Verdiskapning (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Brutto investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke omsetning for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for årgangene 2007-2009. IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke verdiskapning, driftsinntekter, driftskostnader, brutto driftsresultat, lønnskostnader, produksjonsverdi og bruttoinvesteringer for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for 2009.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
Brutto investeringer (mill. kr)
Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Brukerveiledning for statistikkbanken