09585: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion og kjønn 1957 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

flytteregion Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 62 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Flyttinger:
personer
Flyttinger per 1 000 av middelfolkemengden:
per 1 000 av middelfolkemengden
Referansetid
Flyttinger:
31.12.
Flyttinger per 1 000 av middelfolkemengden:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

flytteregion
Mellom kommuner
Ifølge kommunegrensene vedkommende år. Det var omfattende sammenslåinger og grensereguleringer i 1960-årene, særlig 1. januar 1964 og 1965.
Mellom fylker
Ifølge fylkesgrensene gjeldende fra 1. januar 1972. Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke.
Mellom fem landsdeler
Landsdeler: Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku). Dette er standard for landsdelsinndelinger (INO 1.6.1982).
Mellom sju landsdeler
Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku).

Brukerveiledning for statistikkbanken