09454: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi (mill. kr) (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

verdipapirtype Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

låntakarsektor

Totalt 9 Valgte

Søk

attverande løpetid Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 52 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2016
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Gjeld (pålydande verdi):
mill. kr
Referansetid
Gjeld (pålydande verdi):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om gjeld frå obligasjonar og sertifikat lagt ut i Noreg til pålydande verdi for september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 07206.

Brukerveiledning for statistikkbanken