Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

09431: Overlevde foretak, etter vekst i sysselsetting, næring, organisasjonsform og størrelsesgrupper (F) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 21 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 7 Valgte

Søk

antall sysselsatte i etableringsåret

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsettingsvekst

Totalt 3 Valgte

Søk

antall overlevingsår Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.10.2019
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte i etableringsåret:
personer
Sysselsatte i overlevingsåret:
personer
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte i etableringsåret:
31.12.
Sysselsatte i overlevingsåret:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra statistikkåret 2015 gikk SSB over fra å bruke NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret) til å bruke A-ordningen, som er en samordning av Aa-registeret med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB, som grunnlag for sysselsettingstallene. Økninger i antall sysselsatte fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak denne omleggingen, og ikke en faktisk økning i antall sysselsatte. (Merk: Når tabellen er fordelt etter overlevingsåret og sysselsatte oppgitt i etableringsåret, må det tas høyde for antall overlevingsår når tidspunkt for bruddet skal identifiseres.)
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken