Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftsundersøkelsen

Til toppen
09373: Ansatte som ikke / i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb (1 000 personer) 2006K2 - 2020K2
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Måleenhet
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
1 000 personer
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
1 000 personer
Referansetid
Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
2. kvartal
Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
behov for tilrettelegging
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

behov for tilrettelegging

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.
I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken