Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen

09368: Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning, etter kjønn (prosent) 2006K2 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.09.2019
Kontakt
Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Måleenhet
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
prosent
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
prosent
Referansetid
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i alt:
2. kvartal
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken