Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftsundersøkelsen

Til toppen
09338: Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med nedsatt funksjonsevne, etter alder og kjønn (prosent) 2006K2 - 2020K2
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alt:
prosent
Sysselsatte med nedsatt funksjonsevne:
prosent
Referansetid
Sysselsatte i alt:
2. kvartal
Sysselsatte med nedsatt funksjonsevne:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken