Avfall fra byggeaktivitet

Til toppen

09247: Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving (tonn), etter materialtype 2004 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
materialtype
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 11

aktivitet


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

materialtype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Treavfall , Papir og papp ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken