Studenter i høyere utdanning

Til toppen
09224: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Bosted ved 16 år (K) 2000 - 2019
Sist endret
08.05.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10.
Studenter (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1


Totalt 543 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Antall uoppgitt skyldes blant annet at det mangler opplysninger om bostedsfylke ved 16 år for studenter født før 1957.
Kommunetall ble lagt til i tabellen 3.12.2014. Samtidig ble tall totaltall for utlandet og uoppgitt korrigert for årene 2009-2013.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken