Studenter i høyere utdanning

09218: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 1992 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Andel som studerer ved universitet eller høgskole (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte:
01.10.-30.09.
Andel som studerer ved universitet eller høgskole (prosent):
01.10.-30.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober.
foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning
Lang høyere utdanning er mer enn fire år
Mor eller far har kort høyere utdanning
Kort høyere utdanning er fire år eller mindre

Brukerveiledning for statistikkbanken