Skatt for personer

09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartil

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Skattepliktig bruttofinanskapital (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig realkapital (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig bruttoformue (mill. kr):
mill. kr
Gjeld (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Skattepliktig bruttofinanskapital (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig realkapital (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig bruttoformue (prosent av mill. kr):
prosent
Gjeld (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig nettoformue (prosent av mill. kr):
prosent
Formuesskatt (prosent av mill. kr):
prosent
Skattepliktig bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig realkapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
kr
Referansetid
Personer:
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig realkapital (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (mill. kr):
31.12.
Gjeld (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig realkapital (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (prosent av mill. kr):
31.12.
Gjeld (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (prosent av mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (prosent av mill. kr):
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig realkapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken