Til toppen
09190: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2020K2
Sist endret
25.08.2020
Kontakt
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Prisindekser, sesongjustert (2017=100):
indeks
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
prosent
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2017-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Prisindekser, sesongjustert (2017=100):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2017-priser (mill. kr):
Faste priser
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Prisindekser, sesongjustert (2017=100):
Faste priser
Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Verdiendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring fra foregående kvartal, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
makrostørrelse
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 170 Valgte 1

Må velges *

Totalt 51 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.
Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.

Brukerveiledning for statistikkbanken