Til toppen

09187: Konsum i ideelle organisasjoner, etter formål 1970 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
formål
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 49

formål

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2019 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken