Til toppen

09178: Import, etter produkt. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
produkt

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978K1 , 1978K2 , 1978K3 ,

Valgt 1 av totalt 171

produkt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt , Varer , ¬ Råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.
Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.

Brukerveiledning for statistikkbanken