Til toppen
09174: Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring 1970 - 2019
Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
kgi@ssb.no

Måleenhet
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Endring fra året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk for lønnstakere (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Lønn per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
prosent
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
prosent
Referansetid
Lønn (mill. kr):
31.12.
Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1000 personer):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere (mill. timeverk):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønn per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønnskostnader per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
31.12.
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
31.12.
Pristype
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
Faste priser
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
Faste priser
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Faste priser
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
Faste priser
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
Faste priser
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 50 Valgte 1

næring

Totalt 51 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall fra og med 2018 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken