Norske dotterselskap i utlandet

08882: Norske dotterselskap i utlandet, etter land og næring (SN2007) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

land

Totalt 12 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2019
Kontakt
Nicolay Frederik Svevnerud Sandaker, Statistisk sentralbyrå
+47 40902368
nfs@ssb.no

Nanna Louise Børgund, Statistisk sentralbyrå
+47 21094707
nnb@ssb.no

Måleenhet
Føretak:
føretak
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Sysselsette:
personar
Referansetid
Føretak:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Sysselsette:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dotterselskap som vert kontrollerte direkte eller indirekte av norskeigde føretak
Utvalet dekkjer dei største føretaka (Cutt-off utval). Storleiken på utvalet har auka sidan det første året det vart samla inn tal for (2008), men dei aller største foretaka har vore med heile tida.
land
ASEAN
ASEAN: Brunei Darussalam, Indonesia, Kambodsja, Laos, Myanmar/Burma, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Vietnam.
Finansielle offshore sentra
Finansielle offshore sentra: Andorra, Antigua og Barbuda, Anguilla, De nederlandske Antillene, Barbados, Bahrain, Bermuda, Bahamas, Belize, Cookøyene, Dominica, Grenada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Jamaica, Saint Kitts og Nevis, Caymanøyene, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Marshalløyene, Montserrat, Maldivene, Nauru, Niue, Panama, Filippinene, Singapore, Turks og Caicosøyene, Saint Vincent og Grenadine, Jomfruøyene (Britisk), Jomfruøyene (US),Vanuatu, Samoa

Brukerveiledning for statistikkbanken