Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
08847: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2008 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra KNNM, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Overføringer, i alt, konsern:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1.1.
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1.1.
Overføringer fra KNNM, konsern:
1.1.
Overføringer fra kultur, konsern:
1.1.
Overføringer fra samferdsel, konsern:
1.1.
Overføringer, i alt, konsern:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken