Til toppen

08841: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern , Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern , Brutto driftsutgifter, administrasjon, konsern ,

Valgt 1 av totalt 62

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken