Studenter i høyere utdanning

Til toppen
08823: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn og fagfelt 2001 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
antall
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10.
Studenter (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
fagfelt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
fagfelt

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel: Studenter , fagfelt: Allmenne fag
Inkluderer forkurs til utdanning ved universitet og høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken