Utenrikshandel med varer

Til toppen
08818: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tresifret SITC) (1 000 kr) 1988M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi:
1 000 kr
Verdi hittil i år:
1 000 kr
Referansetid
Verdi:
Slutten av måneden
Verdi hittil i år:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
import/eksport
Må velges *
varegruppe
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 392 Valgte 1

import/eksport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 263 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk fremkommer prikker (:), betyr dette at konfidensialitetshensyn innebærer at tall for denne varegruppen ikke kan publiseres.
Den nåværende SITC -Rev.4 ble innført i januar 2007 og erstattet dermed den foregående SITC-Rev.3 (1988-2006). Varenummerne og -tekstene er de samme bortsett fra SITC 599 som kom til i Rev.4. Men sammenhengen mellom årene før og etter 2007 kan være misvisende for noen av varenumerne. Graden av påvirkning avhenger av verdien for de varer som ble flyttet. For korrespondansetabeller mellom de to versjonene, se FNs nettsider.
For mer informasjon, se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken